Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava vznikol v roku 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež na Lubinskej 5. Od roku 2004 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Poskytuje sociálne služby ambulantnou a celoročnou pobytovou formou deťom a dospelým s duševnými poruchami a poruchami správania. Zariadenie má kapacitu 65 miest a sídli v dvoch budovách - na Javorinskej 7a je poskytovaná sociálna služba klientom na dennom pobyte (57 miest) a na detašovanom pracovisku Lubinská 5 je poskytovaná sociálna služba klientom na celoročnom pobyte (8 miest). V rámci poskytovaných sociálnych služieb sa hlavný dôraz kladie na sociálnu rehabilitáciu, pracovnú a záujmovú činnosť. Medzi preferované aktivity patrí práca s hlinou a výroba umeleckých predmetov z keramiky, výroba ručného papiera a kreatívnych darčekových predmetov. 

História DSS Javorinská 7a, Bratislava_ r. 2016.docx (61276)

Novinky

Folklórny súbor Javorček v Nových Zámkoch

06.12.2010 13:27
V dňoch 24. – 25. septembra 2010 sa v Nových Zámkoch konal XVI. ročník Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov, ktorého cieľom bolo prostredníctvom spoznávania menšinových a regionálnych kultúr upriamiť pozornosť smerom k multikultúre. Na festivale sa predstavil aj Folklórny súbor...

"Čarovná záhrada"

13.09.2010 13:31
V období december 2009 – august 2010 sa v areáli DSS realizoval projekt s názvom Fytoterapia a relaxačno-oddychový priestor „Čarovná záhrada“, ktorý bol spolufinancovaný z grantového programu Pre Nádej od Nadácie VÚB. Zámerom projektu bolo vytvoriť pre klientov DSS...

Súťaž v hádzaní šípok na terč

29.06.2010 00:29
Dňa 29. júna 2010 usporiadal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK súťaž v hádzaní šípok na terč, v ktorej sa okrem domácich športovcov zúčastnili aj klienti DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava a...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Dnes bol krásny deň, splnil sa mi sen. Navštívil som horáreň. Vzduch tam bol čerstvý, a na krásne zážitky pestrý. Dostali sme napiť čaj, jednoducho, bol to raj. Tento výlet bol úplne naj! Prosím o to zas, taký výlet plný krás. /Básnické okienko/

Záznamy: 1 - 8 zo 30
1 | 2 | 3 | 4 >>