Aktivity

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava poskytuje sociálne služby zodpovedajúce individuálnym schopnostiam klientom, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód s prihliadnutím na ich postihnutie. Hlavný dôraz sa kladie na rozvoj pracovnej činnosti a záujmovej činnosti. Medzi preferované aktivity v rámci remeselných dielní DSS patrí práca s hlinou a výroba umeleckých predmetov z keramiky, výroba ručného papiera a kreatívnych darčekových predmetov. K najvýraznejším záujmovým činnostiam patria športové aktivity, výtvarné aktivity a Folklórny súbor Javorček.

Bližší prehľad o konkrétnych záujmových aktivitách v našom domove nájdete v nasledujúcej tabuľke:

zaujmova cinnost.doc (2,1 MB)