Keramika

Domov sociálnych služieb charakterizujú aj nádherné plastiky z hliny a glazovanej keramiky. Na predajných výstavách sú pravidelne vypredané už v prvý deň ich konania. Na tvorbe týchto kreatívnych výrobkov sa prakticky denne podieľajú všetci klienti DSS. Tí najtalentovanejší pracujú v rámci záujmovej činnosti aj v ateliéri keramickej dielne DSS.

O vysokej úrovni výrobkov svedčia mnohé domáce aj zahraničné ocenenia, napr. "Najlepšie zariadenie sociálnych služieb" na Radničkiných trhoch 2008.

Umelecké diela klientov DSS mali možnosť vidieť aj návštevníci na medzinárodnej výstave "Sto jasličiek" v Sale Bramante v historickom centre Ríma od novembra 2005 až do januára 2006, ktorú zorganizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme. Na výstave participovalo 20 krajín. Autormi vystavovaného keramického betlehemu boli členovia FS Javorček.

Nádherné plastiky z glazovanej keramiky obdivovali aj návštevníci "Slovenského týždňa" v Bruseli v priestoroch Výboru regiónov. Výstava bola zorganizovaná v spolupráci s Domom slovenských regiónov a kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli v marci 2006.