Šport

Neoddeliteľnou súčasťou záujmových činností DSS sú športové aktivity. Bývalí zamestnanci DSS svojou osobnou angažovanosťou vytvorili ideálne podmienky pre vznik organizácií, ktoré významnou mierou prispievajú k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím v rámci celého Slovenska i v súčasnosti. Boli iniciátormi založenia Telovýchovnej jednoty Humanitas (1989 - 1999), Česko-Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (1990), Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím (1991) a Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (1993).

Klienti - športovci s mentálnym postihnutím DSS majú možnosť pravidelného športového vyžitia a sú stálymi účastníkmi špeciálnych hier a olympiád, tak na Slovensku ako i v zahraničí. Je medzi nimi mnoho víťazov, ktorí získali medailové umiestnenia napr. v Poľsku, Škótsku, Rakúsku, Českej republike, Belgicku, Holandsku, Španielsku, Taliansku, Monaku, USA, Kanade, Maďarsku, Švédsku, Írsku, na Malte, v Japonsku a v Číne.