Posvätenie adventných vencov pánom biskupom ThDr. Jozefom Haľkom /28.11.2018/ I.