Predstavenie Bábkového divadla - Animare Silva u nás v zariadení (II.)