Oslava 50. výročia založenia zariadenia - DSS Javorinská 7a, BA 19/09/2019 (II.)