POZVÁNKA - VIII. ročník-Recitačná súťaž_05.12.2018