Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Bratislava /05.03.2020/