5. ročník Recitačnej súťaže na počesť Milana Rúfusa

08.12.2015 13:03

            V predvianočný čas, 8. decembra 2015 sme mali opäť príležitosť privítať na našej pôde hostí z viacerých Domovov sociálnych služieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Na 5. ročníku Recitačnej súťaže odznela poézia a próza v podaní klientov z nasledovných zariadení: DSS Báhoň, DSS Gaudeamus, DSS HESTIA, DSS INTEGRA, DSS Javorinská, DSS KAMPINO, DSS prof. K. Matulaya, DSS Plavecké Podhradie, DSS a RS ROSA, DSS Rozsutec, DSS a ZpS Stupava.
            Atmosféra bola veľmi príjemná a odzneli mnohé krásne dielka v podaní talentovaných recitátorov. Nakoniec sa porota uzniesla vo vyhlásení tých najlepších. Výhercami sa stali:

            Kategória POÉZIA

            1. miesto:  Jozef Weis (DSS Báhoň)

            2. miesto: Sára Madarázsová  (DSS a RS ROSA)

            3. miesto: Boris Hajdúch (DSS prof. K. Matulaya)

 

            Kategória PRÓZA    

            1. miesto: Mojmír Cikrai (DSS prof. K. Matulaya)

            2. miesto: Mgr. Milota Jurečková (DSS Plavecké Podhradie)

            3. miesto: Jozef Šupák (DSS Gaudeamus)

            Na záver boli všetci súťažiaci ocenení vecnými cenami a víťazi diplomami. Všetkým zúčastnením veľmi pekne ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a radi sa opäť stretneme v budúcom roku.

 

Mgr. Kamil Roško, sociálny pracovník