„Ako nás nepoznáte“

11.09.2011 11:37

Pod týmto názvom sa uskutočnila výstava fotografií Folklórneho súboru Javorček, spojená s integrovanými vystúpeniami s Folklórnym súborom Lipa z Bratislavy. Autorkou fotografií z vystúpení, nácvikov a civilného života „javorčekárov“ bola absolventka Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Eva Domaracká. Tri vystúpenia v dňoch 6. – 7. a 8. septembra 2011 sa uskutočnili v Dome kultúry Pezinok, Dome kultúry Dúbravka – Bratislava a Dome kultúry Sološnica pod záštitou predsedu BSK pána Pavla Freša. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Kultúra bez bariér Nadácie Orange a dotácii BSK. Program mal u divákov veľký úspech. Bol určený najmä pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ale aj pre širokú verejnosť. Výstavu aj integrované vystúpenia FS Javorček malo možnosť vidieť takmer 600 divákov. Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu tolerancie a k odstraňovaniu bariér medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a intaktnou populáciou prostredníctvom umenia.