"Čarovná záhrada"

13.09.2010 13:31

V období december 2009 – august 2010 sa v areáli DSS realizoval projekt s názvom Fytoterapia a relaxačno-oddychový priestor „Čarovná záhrada“, ktorý bol spolufinancovaný z grantového programu Pre Nádej od Nadácie VÚB. Zámerom projektu bolo vytvoriť pre klientov DSS kvalitné podmienky na vykonávanie pracovnej terapie, resp. fytoterapie s využitím už existujúceho skleníka a zabezpečiť pre nich primeraný oddychovo-relaxačný priestor. Žiaci a učitelia zo Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove vypracovali záhradný projekt a zamestnanci DSS naplánovali zakúpenie komponentov na vytvorenie priestoru pre výsadbu okrasných kríkov a rastlín, resp. skalky. Záhradnícke práce prebiehali postupne v mesiacoch máj – august. Vďaka tomuto projektu sa môžu ďalej rozvíjať terapeuticko-estetické zážitky a zároveň šíriť myšlienka integrácia ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom spolupracujúcich inštitúcií.