Ďakujeme firme Quintiles za krásne darčeky

15.01.2018 09:22

 

...krásne darčeky nás veľmi potešili.

* Ď A K U J E M E *

 

Fotka DSS pre deti a dospelých,  Javorinská 7a, Bratislava.Fotka DSS pre deti a dospelých,  Javorinská 7a, Bratislava.Fotka DSS pre deti a dospelých,  Javorinská 7a, Bratislava.Fotka DSS pre deti a dospelých,  Javorinská 7a, Bratislava.Fotka DSS pre deti a dospelých,  Javorinská 7a, Bratislava.