FS Javorček opäť rozdával pokoj a radosť

06.12.2010 13:47

Predvianočný integrovaný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle...“ patrí medzi tradičné každoročné akcie, ktoré organizuje Folklórny súbor Javorček v spolupráci s Folklórnym súborom Lipa z Bratislavy a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Od roku 1995, keď sa v Istropolise po prvý raz program konal, sa tieto vystúpenia s obrovským diváckym ohlasom uskutočnili už vo vyše 50 mestách a obciach na Slovensku. FS Javorček tvoria tanečníci a hudobník s mentálnym postihnutím z DSS pre deti a dospelých na Javorinskej 7a v Bratislave a DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých na Lipského v Bratislave, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V dňoch 20. - 21. a 28. novembra sa v obciach Biely Potok, Černová pri Ružomberoku a v meste Skalica uskutočnili ďalšie predvianočné integrované vystúpenia, v rámci ktorých sa predstavil aj Folklórny súbor Liptov. Tohtoročný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle...“ videlo takmer 400 divákov, vystúpenia mali u divákov obrovský úspech.