Folklórny súbor Javorček v Nových Zámkoch

06.12.2010 13:27

V dňoch 24. – 25. septembra 2010 sa v Nových Zámkoch konal XVI. ročník Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov, ktorého cieľom bolo prostredníctvom spoznávania menšinových a regionálnych kultúr upriamiť pozornosť smerom k multikultúre.

Na festivale sa predstavil aj Folklórny súbor Javorček, ktorý tvoria tanečníci a hudobník s mentálnym postihnutím z DSS pre deti a dospelých na Javorinskej 7a v Bratislave a DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých na Lipského v Bratislave, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Na festivale sa predstavili detské folklórne súbory zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Poľska.

V sobotu sa súbor Javorček zúčastnil na slávnostnom sprievode mestom, kde zožal veľký potlesk Novozámčanov. FS Javorček vystupuje spoločne s FS Lipa a úspešne šíri myšlienku integrácie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Na Novozámockom festivale detských folklórnych súborov sa tento jedinečný súbor predstavil výnimočne samostatne. Tohtoročný festival bol spojený s Oberačkovými slávnosťami, takže výkony zúčastnených folklórnych súborov malo možnosť vidieť veľa vďačných divákov. Vedúcich folklórnych súborov prijal aj primátor mesta Nové Zámky Ing. Gejza Pichinger, ktorý všetkým poďakoval za účasť a odovzdal im pamätné listy a upomienkové darčeky.