I. ročník recitačnej súťaže

09.12.2011 09:54

Dňa 8. 12. 2011 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím na Javorinskej 7a v Bratislave konal I. ročník recitačnej súťaže na počesť Milana Rúfusa. Klienti sa mohli realizovať v nasledujúcich kategóriách - próza, poézia a vlastná tvorba. Vystúpenie každého prednášajúceho v nás zanechalo hlboký dojem a celé podujatie sa nieslo v znamení výroku "Maľovanie je poézia, ktorá je videná, ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené" (L. Da Vinci). Porota, ktorej predsedala Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja mala určite ťažkú úlohu pri rozhodovaní. A tu sú výsledky:

I. kategória - próza:

1. Kubek Ľubko - DSS Gaudeamus
2. Stankovičová Daniela - DSS, Hestia Pezinok
3. Khír Ladislav, Srnánek Peter - DSS Javorinská

II. kategória - vlastná tvorba:

1. Kroková Oľga - DSS PD Báhoň
2. Kralovičová Renáta - DSS PD Báhoň
3. Špačková Renáta - DSS Javorinská

III. kategória - poézia:

1. Hurajová Gabriela - DSS Rozsutec
2. Noskovič František - DSS Modra
3. Kováčová Jana - DSS Rosa

Príjemným obohatením programu bol krátky vstup pani Magdalény Rúfusovej, počas ktorého odpovedala na rôzne otázky publika. Na záver pani riaditeľka DSS Javorinská, JUDr. Eleonóra Velčíková odovzdala všetkým zúčastneným vecné ceny a diplomy.