Súťaž v hádzaní šípok na terč

29.06.2010 00:29

Dňa 29. júna 2010 usporiadal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK súťaž v hádzaní šípok na terč, v ktorej sa okrem domácich športovcov zúčastnili aj klienti DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava a DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmanská 4, Bratislava. Na prvom mieste sa umiestnili domáci tesným rozdielom bodov pred športovcami z DSS Rozsutec, na treťom mieste sa umiestnili klienti DSS prof. K. Matulaya. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 18 športovcov, ktorí okrem diplomov dostali aj pekné ceny. Usporiadatelia pre nich okrem toho pripravili zaujímavé občerstvenie - pravý šípkový čaj a sladké pečivo so šípkovým džemom. Toto netradičné podujatie malo veľký úspech, preto sa všetci zhodli na potrebe usporiadať ho aj v budúcnosti za účasti ďalších zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.