JARNÉ PREBÚDZANIE - Výstava prác

26.02.2016 11:38

JARNÉ PREBÚDZANIE

1. - 31. 3. 2016

Staromestská knižnica, pobočka Panenská 1

p o z ý v a

na výstavu prác

k l i e n t o v

D S S  pre  deti

a  dospelých

na Javorinskej ul. 7

a

Združenia príbuzných,

priateľov  a  ľudí

s  psychickými

p o r u c h a m i

K r í d l a

na Partizánskej ul. 2

jarne prebudzanie.pdf (8488708)