Majáles 2014

25.04.2014 13:17

DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava, 

Vás srdečne pozýva na

M a j á l e s    2014

 ktorý sa bude konať 

 o 10:00 v areáli DSS

.