Mikulášku, dobrý strýčku

06.12.2017 13:12

Príď, Mikuláš, príď aj k nám, 
nemusíš však chodiť sám. 
Vezmi si aj priateľov, 
privíta vás celý dom ! 

 
Mikuláš navštívil aj naše zariadenie.  
6.12.2017 ...ďakujeme za sladké prekvapenie.