Naša víťazka - plavkyňa Silvia Stehová

26.05.2016 13:51

        21. mája 2016, v Trenčíne bola naša klientka Silvia Stehová - zo skupiny č. 6 účastná na 1. Majstrovstvách Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom, kde v prvom rade samú seba a naše zariadenie reprezentovala svojimi najlepšími palveckými výkonmi. 

        BLAHOŽELÁME !