Otvorenie „Čarovnej záhrady“

06.12.2010 13:32

„Čarovná záhrada“, tak sa nazýva projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava (ďalej len DSS), ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, kvalitné podmienky na vykonávanie pracovnej terapie.

Realizáciou projektu sa zároveň podarilo zabezpečiť primeraný oddychovo-relaxačný priestor pre klientov s ťažším zdravotným postihnutím. Vyše 50 metrov dlhá skalka, záhony pestrých kvetín i liečivých bylín, ale najmä záhradný altánok a skleník hovoria sami za seba. Projekt podporili: Nadácia VÚB, spoločnosť Baumax, záhradné centrum Kerzam Budmerice, módny salón Donna Rosi, Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove a rodičia klientov DSS.

„Čarovnú záhradu“ spoločne otvorili dňa 14. októbra 2010 v popoludňajších hodinách Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a PhDr. Ján Škott, riaditeľ DSS, ktorý zároveň pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie pri príležitosti ukončenia svojho vyše 25-ročného pôsobenia v tomto zariadení sociálnych služieb. O program sa postarali klienti DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava podmaňujúcou hrou na africké bubny.