Otvorenie výstavy "Pozri, čo dokážeme"

09.11.2011 08:17

Dňa 8.11. 2011 otvorila zástupkyňa pobočky Staromestskej knižnice na Panenskej č. 1. v Bratislave, pani Lesajová výstavu "Pozri, čo dokážeme" , na ktorej môžte vidieť ukážky z tvorby našich klientov za použitia rôzneho materiálu. Otvorenie kultúrnym programom spestrili aj naši klienti  - Juraj Strmiska (ústna harmonika), Anna Sajkalová (spev) a Peter Horváth (báseň). Výstavu prišli podporiť aj klienti Seniorcentra z ulice Podjavorinskej v Bratislave.

Ešte raz ste všetci srdečne vítaní na Panenskej č. 1., naozaj sa je na čo pozerať.