Posvätenie adventných vencov

02.12.2011 13:43

Dňa 25.11. 2011 to už je desiaty krát, čo nás prišiel navštíviť Jozef Haľko, doc. ThDr., PhD., rímskokatolícky kňaz, aby posvätil adventné vence, ktoré sme vyrábali spolu s klientmi. V príjemnej atmosfŕe sme sa rozprávali o čase adventu ako duchovnej prípravy na Vianoce. Naši klienti spríjemnili atmosféru vianočnými piesňami a divadelnámi scénkami s vianočnou tematikou. Všetci sme si odniesli krásny zážitok.