Športové hry v DSS na Lipského

13.06.2011 13:57

Dňa 8. 6. sa na ihrisku DSS p. K. M. Na ulici Lipského v Bratislave konali športové hry. Ako každý rok, ani teraz tam nechýbali naši klienti. Okrem dobrého pocitu si Ivan Meszáros, Janka Balážová, Marián Smolík, Viliam Horváth a Dušan Vrana priniesli aj zaslúžené medaily. A teraz už výsledky:
DSS Javorinská sa v štafete (4 krát 50 m) umiestnila na 2. mieste.
Janka Balážová si priniesla medailu za druhé miesto v kategórii beh žien (50 m).
V behu (50 m) muži sa Viliam Horváth umiestnil na 1. mieste a Dušan Vrana s Ivanom Meszárosom na 2. mieste.
V kategórii skok z miesta sa na 1. misete umiestnila Janka Balážová spolu s Ivanom Meszárosom. Obaja sa na prvom mieste umiestnili aj v kategóriách skok do diaľky a hod do diaľky.
Viliam Horváth si odniesol medailu za tretie miesto v disciplíne skok z miesta a hod do diaľky.
Okrem týchto disciplín si všetci mali možnosť vyskúšať aj výnimočné a zábavné disciplíny ako jazda na bicykli – rovinka, či slalom alebo jazdu na kolobežke a mnoho iných.
Klientom srdečne blahoželáme a môžme si spolu s nimi zaspievať: "We are the champions..."