Súťaž v šípkach

17.06.2011 14:44

Dňa 17. 6. sa v DSS na Javorinskej konal 2. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč medzi zariadeniami v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi sebou si zasúťažili DSS p. K. M., ul. Lipského, DSS Rozsutec a DSS Javorinská. Na podujatí vládla príjemná športová atmosféra, veríme, že sa všetci cítili príjemne.
V súťaži družstiev sa na 3. mieste umiestnil DSS p. K. M. ul. Lipského, 2. miesto patrí DSS Rozsutec a 1. miesto získal DSS Javorinská.

V súťaži jednotlivcov je poradie nasledovné:

  1. miesto – Ladislav Molnár (DSS Rozsutec)

  2. miesto – Matej Kurčík – DSS p. K. M.

  3. miesto – Renáta Špačková

    Výhercom srdečne blahoželáme !!!