Turnaj v hode šípkou na terč

28.04.2015 13:20

V utorok, 28. 4., sa v našom DSS uskutočnilo finále domáceho turnaja v hode šípkou na terč.  Skupinové kolá sa uskutočnili v dňoch 16. - 21. 4. 2015. Do semifinálových kôl postúpili prví dvaja víťazi z každej skupiny. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch semifinálových skupín podľa vylosovaného poradia. Prví štyria z každej skupiny postúpili do finále. Hralo sa do 100 bodov.

Naši víťazi: 1. miesto: Simonne Sadloňová
                    2. miesto: Marek Brezovský
                    3. miesto: Branislav Ivančík 

Po skončení súťaže si v dvoch zábavných kolách zahrali klienti a terapeutky. Všetci súťažiaci boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Víťazi postúpili do 6. ročníka turnaja v šípkach medzi Domovmi sociálnych služieb v rámci BSK, ktorý sa uskutoční v júni, v DSS na Javorinskej v Bratislave.