Univerzitný stromček prianí 2017

13.12.2017 10:37

UNIVERZITNÝ STROMČEK PRIANÍ UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 2017

 

Tisíce drobných hviezdičiek už žiari na tvári, do uzla vianočných pesničiek uplieta sa tisíc prianí. Častokrát plače človek pre človeka. Častokrát bolesť rozžiali.

Častokrát zabúdame na človeka skôr, než sme mu ruku podali. A preto, dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, lásky a súcitu. 

Veď to všetko tak málo stojí.