UPOZORNENIE - ZÁKAZ NÁVŠTEV

11.03.2020 14:03

Upozornenie

 

 

S účinnosťou od 6.3.2020 sú zakázané návštevy v objekte

DSS na Ľubinskej ulici 5, kde je poskytovaná celoročná

pobytová  forma sociálnej služby