Výroba ručného papiera

11.05.2016 09:56

***RUČNÝ PAPIER***

 
 

Klienti a ergoterapeutky zo skupiny č. 6

 

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________
___________________________
_______________
_________
__