Veľkonočné trhy bez bariér

24.03.2016 09:24

V e ľ k o n o č n é    t r h y    b e z    b a r i é r

 

            Dňa 23. marca 2016 bolo aj naše zariadenie účastné na jednej skvelej akcii - "Veľkonočné trhy bez bariér" pod patronátom Gymnázia Jura Hronca, Bratislava. V rámci tejto akcie sme mali možnosť predávať naše vlastnoručne vyrobené výrobky, ktorými sme potešili nejedného návštevníka nášho stánku.

            Akcia sa vydarila v tom najlepšom slova zmysle a všetko prebehlo podľa predstáv organizátorov akcie. 

            O rok sa vidíme znova :) 

 

* Ď A K U J E M E *