Vernisáž

28.10.2011 12:15

 

    Dňa 26. 10. sa v priestoroch átria Domova sociálnych služieb pre dospelých a deti s mentálnym postihnutím na Javorinskej 7/a v Bratislave konala vernisáž keramiky. Rodičia a priatelia aj z iných domovov sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja mohli obdivovať a tiež zakúpiť si predmety úžitkovej aj dekoratívnej keramiky, ktoré vznikali pod vedením keramikára p. Petra Odlera. Práca s hlinou je vhodná pre všetkých klientov a okrem terapeutických účinkov prináša zaujímavé a originálne „dielka so srdcom“ ako poznamenala p. riaditeľka JuDr. Eleonóra Velčíková pri slávnostnom otvorení. Touto akciou sme tematicky nadviazali na výstavu „Hlinená krása“, ktorá sa u nás konala pred troma rokmi pod gesciou bývalej keramikárky p. Jitky Labajovej, ktorej prácu sme mohli na vernisáži tiež vidieť a týmto jej aj vyjadriť vďaku za jej pôsobenie v našom DSS.