VI. ročník Turnaja v hode šípkou na terč

18.06.2015 13:57

Opäť sme v našom Domove privítali klientov štyroch DSS v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, aby sme si zasúťažili na VI. ročníku turnaja v šípkach. Zašportovať si prišlo 12 klientov z DSS Hestie, Pezinok, DSS Báhoň, DSS PKM Lipského a z DSS Javorinskej. Po skúšobných hodoch začala súťaž po dvoch kolách do 100 bodov. Víťazi z jednotlivých DSS postúpili do finále, ktoré dopadlo následovne:

1. miesto: Pavel Gilan - DSS Hestia, Pezinok,
2. miesto: Oľga Kroková, DSS Báhoň,
3. miesto: Braňo Ivančík - DSS Javorinská.

Príjemnému športovému stretnutiu prialo aj počasie. Klienti si mali možnosť pochutnať na občerstvení a potešiť sa z vecných cien a diplomov, ktorými boli obdarení všetci súťažiaci. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.