VII. ročník turnaja v hode šípkou na terč ´2016

17.06.2016 08:56

    Po roku sme sa znovu stretli 14. júna 2016, 

na pôde DSS Javorinská 7/a Bratislava, na už 

 

VII. ročníku turnaja v hode šípkou na terč "

 

Tento rok sa ho zúčastnil v histórii turnaja najväčší počet zariadení 

sociálnych služieb, a to:

 • DSS Hestia, Pezinok

 • DSS p. KM Lipského, Bratislava

 • DSS Báhoň

 • DSS Rozsutec, Bratislava

 • DSS Plavecké Podhradie

 • DSS Kampino, Bratislava

 • DSS Merema - Harmónia, Modra

 • Kresťanská liga, Gerulata - Rusovce

 • DSS Javorinská 7/a, Bratislava

 

    Celkový počet účastníkov bol 27, do finále postúpilo 9 hráčov. Víťaz vzišiel zo superfinále, kde súťažili 3 najlepší. 

    Výsledok turnaja

 1. miesto - Štefánia Šintalová (Kresťanská liga, Gerulata - Rusovce)

 2. miesto - Róbert Fatura (DSS Kampino, Bratislava)

 3. miesto - Róbert Rosenberg (DSS Rozsutec, Bratislava)

 

                                 Ďakujeme a blahoželáme

                                         

 

                     

 

           

https://www.region-bsk.sk/clanok/vii-rocnik-turnaja-v-hode-sipkou-na-terc-2016-935780.aspx