Výstava keramiky v DSS na Javorinskej

19.10.2011 12:54

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DFETI
A DOSPELÝCH, JAVORINSKÁ 7a, BRATISLAVA

Vás srdečne pozýva na

VÝSTAVU KERAMIKYOtvorenie sa uskutoční

26. 10. 2011
o  14:00

v priestoroch DSS