Výstava obrazov umelcov z DSS Javorinská

06.12.2010 13:31

Mladí umelci z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, vystavujú od 1. októbra 2010 svoje obrazy v kaviarničke Musique Club Galerie v Modre.

Priestor kaviarničky už vyše dvoch rokov slúži aj na výstavy, literárne večery a malé hudobné koncerty umelcom zo znevýhodnených skupín, za čo patrí vďaka najmä Nadácii pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, ktorá ju spravuje. V štýlovom prostredí obsluhujú piati klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema, Modra - Harmónia, taktiež v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Vystavované diela vznikli pod vedením akademického maliara Dušana Sekelu, ktorý už vyše 20 rokov systematicky pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojich prácach sa vnárajú do seba, aby postupne odkrývali nami nepoznané čaro skutočnosti, snov, nálad a pestrosť citov.

Výstava je predajná a potrvá do 30. októbra 2010.