Workshop - Ľahko čitateľný text

21.07.2016 10:48

Dňa 20. júla 2016 a 21. júla 2016 sa na pôde nášho zariadenia, DSS Javorinská 7/a uskutočnil neformálny

Workshop pre zamestnancov zariadenia, ktorý viedla sociálna terapeutka Mgr. Zuzana Homolová. 

 

Ústrednou témou bol

Ľahko čitateľný text 

(LCT)

/základné informácie a osvojenie si praktických skúseností/