Novinky

Folklórny súbor Javorček v Nových Zámkoch

06.12.2010 13:27
V dňoch 24. – 25. septembra 2010 sa v Nových Zámkoch konal XVI. ročník Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov, ktorého cieľom bolo prostredníctvom spoznávania menšinových a regionálnych kultúr upriamiť pozornosť smerom k multikultúre. Na festivale sa predstavil aj Folklórny súbor...

"Čarovná záhrada"

13.09.2010 13:31
V období december 2009 – august 2010 sa v areáli DSS realizoval projekt s názvom Fytoterapia a relaxačno-oddychový priestor „Čarovná záhrada“, ktorý bol spolufinancovaný z grantového programu Pre Nádej od Nadácie VÚB. Zámerom projektu bolo vytvoriť pre klientov DSS...

Súťaž v hádzaní šípok na terč

29.06.2010 00:29
Dňa 29. júna 2010 usporiadal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK súťaž v hádzaní šípok na terč, v ktorej sa okrem domácich športovcov zúčastnili aj klienti DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava a...
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16