Faktúry 2015

ZSE-elektrina_1.pdf

ajfa-avis-Čo má vedieť mzd.účt_2.pdf

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_3.pdf

ZSE-elektrina_4.pdf

OLO-odvoz odpadu_5.pdf

Poradca podnikateľa-školenie_6.pdf

STAVENA-materiál do údržby-7.pdf

ZSE-elektrina_8.pdf

ZSE-elektrina_9.pdf

webnode-služba Štandard_010.pdf

SPP-plyn_12.pdf

Poradca podnikateľa-Finančný spravodajca_13.pdf

BVS-vodné-stočné_015.pdf

SPP-plyn_016.pdf

BVS-stočné-vodné_017.pdf

BVS-stočné-vodné_018.pdf

Orange-mobil_019.pdf

A.S.A.-posyp.soľ_20.pdf

GRÓF-oprava myčky-21.pdf

SPP-plyn_22.pdf

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_23.pdf

ZSE-elektrina_24.pdf

Diligentia-potraviny_25.pdf

GAUDEAMUS-réžia na prípr.stravy_26.pdf

GAUDEAMUS-réžia na prípr.stravy_26.pdf

STAVENA-materiál pre údržbu_27.pdf

SLOvak Telekom-telefón-internet_28.pdf

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_29.pdf

Ing.Janíková-ČP_32.pdf

DILIGENTIA-potraviny_33.pdf

AUTOCENTRUM KATKA-ustospotreba-34.pdf

Mountfied SK-umývačka KR 1100_35.pdf

V.A.J.A.K.-odb.seminár-36.pdf

BVS-vodné-stočné_39.pdf

SPP-plyn_40.pdf

LE CHEQUE DEJEUNER-strav.lístky_41.pdf

Diligentia-potraviny_42.pdf

Diligentia-potraviny_43.pdf

GAUDEAMUS-réžia na stravu_44.pdf

GAUDEAMUS-réžia na stravu_44.pdf

GAUDEAMUS-strava klienti_45.pdf

Diligentia-potraviny_46.pdf

ZSE-elektrina_47.pdf

Janíková-ČP_48.pdf

Slovak Telekom-telefón-internet_49.pdf

V.G.CARS-oprava auta_50.pdf

OLO-odvoz odpadu_51.pdf

Hl.m.SR-daň z nehnuteľnosti r.2015_52.pdf

ALLIANz-PP01_53.pdf

V.A.J.A.K.-odb.seminár_54.pdf

DILIGENTIA-potraviny_55.pdf

Papírenské zboží-utierky,zásobníky_56.pdf

Orange Slovensko-mobil_57.pdf

BVS-vodné-stočné_58.pdf

BVS-vodné-stočné_59.pdf

Diligentia-potraviny_60.pdf

KULLA-výrub stromu_61.pdf

SPP-plyn_62.pdf

ZSE-elektrina_63.pdf

LE CHEQUE DEJEUNER_stravné lístky_64.pdf

HL.m.SR-OLO-odvoz odpadu_65.pdf

Slovak Telekom-telefón_66.pdf

BVS-vodné-stočné_67.pdf

GAUDEAMUS-réžia na prípr.stravy klientom_68.pdf

GAUDEAMUS-strava klientom-69.pdf

Ing.Janíková-ČP_70.pdf (851,6 kB)

bauMax-údržba-71.pdf (617,5 kB)

APSSvSR-konferencia_72.pdf (546,9 kB)

Diligentia-potraviny_73.pdf (1,5 MB)

REGINA-výmena pečiatkových podušiek_74.pdf (608,3 kB)

MICROSYSTEM-servis EZS_75.pdf (621,8 kB)

BVS-vodné-stočné_76.pdf (845,4 kB)

Orange Slovensko-mobil_77.pdf (766,5 kB)

APSSvSR-konferencia_79.pdf (539,8 kB)

GAUDEAMUS.réžia na stravu_80.jpg (127,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti-81.pdf (613,5 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_82.pdf (536 kB)

BVS-vodné - stočné_83.pdf (970,9 kB)

ZSE-elektrina_84.pdf (720,9 kB)

SPP-plyn_85.pdf

Slovak Telekom-telefón-internet_86.pdf

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_87.pdf

REGINA-kan.potreby_88.pdf

Ing.Janíková-ČP_89.pdf

Rybár-oprava práčky_90.pdf

FARBA LAKY_farby_91.pdf

Zálesák-servis PC_92.pdf

ALLIANZ-poistenie_93.pdf

DILIGENTIA-potraviny_94.pdf

Gaštan-oprava Škoda PICK UP_96.pdf (1,2 MB)

Diligentia-potraviny_97.pdf (1,4 MB)

Coachingplus,OZ-supervízia_98.pdf (508,3 kB)

Orange-mobil_99.pdf (1 MB)

TPD-automat.práčka_100.pdf (539,5 kB)

BVS-vodné-stočné_101.pdf (914,3 kB)

GastroRex-potreby do kuchyne_102.pdf (650,1 kB)

SPIROX-dosky_103.pdf (555,5 kB)

JA-DA-prečistenie kanalizácie_104.pdf (556,2 kB)

SPP-plyn_105.pdf (552,9 kB)

Igor Mráz-vydanie preukazov-PZ a TZ_106.pdf (603,4 kB)

GAUDEAMUS-réžia n aprípravu stravy107.pdf (606,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti-108.pdf (615,1 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_109.pdf (540 kB)

ZSE-elektrina_110.pdf (713,3 kB)

BVS-stočné-vodné_111.pdf (866,2 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_113.pdf (655,4 kB)

Diligentia-potraviny_114.pdf (1,6 MB)

Coacingplus-workshop_115.pdf (551,4 kB)

DSS Lipského-obedy športovcom_116.pdf (441,1 kB)

Slovak telekom-telefón,internet_117.pdf (658,1 kB)

RUŠEZ-revízie el,spotrebičov_118.pdf (637,8 kB)

ALLIANZ-PP01_119.pdf (743,1 kB)

GálikaVeselý-elektr.materiál_120.pdf (628,9 kB)

DILIGENTIA-potraviny_121.pdf (1,5 MB)

Ing.Janíková-ČP_122.pdf (656,9 kB)

Hl.m.SR-3.splátka daň z nehnuteľností_123.pdf (1,6 MB)

Orange Slovensko-mobil_124.pdf (816,7 kB)

BVS-vodné-stočné_125.pdf (945,6 kB)

CHEMIX-D-deratizácia_0126.pdf (480,2 kB)

Poradca podnikateľa r.2016_127.pdf (564 kB)

BVS-vodné-stočné_128.pdf (934,4 kB)

Diligentia-potraviny_129.pdf (1,9 MB)

Merkury Market-plávajúca podlaha_130.pdf (438,7 kB)

SPP-plyn_131.pdf (577,5 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_132.pdf (565,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_133.pdf (633,8 kB)

GAUDEAMUS-réžia na príprau stravy_134.pdf (629,2 kB)

Juráček-kontrola has.prísrojov_135.pdf (528,4 kB)

ZSE-elektrina_136.pdf (939,2 kB)

ZSE-elektrina_137.pdf (847,7 kB)

Hlm.SR-OLO-odvoz odpadu_138.pdf (630,9 kB)

Ing.Janíková-ČP_139.pdf (704,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_141.pdf (616,5 kB)

GAUDEAMUS-réžia na prípravu stravy_142.pdf (615,5 kB)

REGINA-KP_143.pdf (594 kB)

RUŠEZ-OpaOS bleskozvodu_144.pdf (720,7 kB)

SWISS_oprava PC_145.pdf (672,7 kB)

Diligentia-potraviny_146.pdf (1,5 MB)

Orange Slovakia-mobil_147.pdf (1,1 MB)

Poradca podnikateľa-Finančný spravodajca 2016_148.pdf (534,9 kB)

BVS-vodné-stočné_149.pdf (1 000,4 kB)

BVS-vodné-stočné_150.pdf (1 020,1 kB)

bauMax-údržba_151.pdf (623,4 kB)

SPP-plyn_152.pdf (586,3 kB)

LeCheque Dejeuner-stravné lístky_153.pdf (602,5 kB)

Diligentia-potraviny_154.pdf (910,8 kB)

ZSE-elektrina_155.pdf (941,6 kB)

Hl.m.SR-odvoz odpadu_156.pdf (652,2 kB)

Slovak telekom-telefón,internet_157.pdf (561 kB)

Šemšej-materiál pre WC ženy_158.pdf (704,8 kB)

Komunálna poisťovňa-poistenie_auta_159.pdf (1,2 MB)

CITY GASTRO-strava klienti_160.pdf (471 kB)

CITY GASTRO -strava klienti_161.pdf (459,3 kB)

Ing.Janíková-ČP_162.pdf (847 kB)

Diligentia-potraviny_163.pdf (1,4 MB)

ALZA-PC_164.pdf (610,5 kB)

Orange Slovensko-mobil_165.pdf (926,9 kB)

BVS-vodné-stočné_166.pdf (1 007,3 kB)

SPP-plyn_167.pdf (584 kB))

LE CHEQUE DEJEINER_stravné lístky_168.pdf (579,6 kB)

GAUDEAMUS-réžia na prípravu stravy_169.pdf (629,5 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_170.pdf (634,6 kB)

BVS-vodné-stočné_171.pdf (1,6 MB)

JA-DA-obhliadka kanalizácie_172.pdf (485,9 kB)

Diligentia-potraviny_173.pdf (1,6 MB)

ZSE-elektrina_174.pdf (877,8 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_175.pdf (653,3 kB)

REGINA-KP_176.pdf (694 kB)

REGINA KP_177.pdf (743,7 kB)

Janíková-ČP_178.pdf (854,9 kB)

SlovakTelekom-telefón-internet_179.pdf (493,3 kB)

ALZA-Elektronická licenia_180.pdf (578,6 kB)

ALLIANZ-poistenie PP01_181.pdf (731,8 kB)

VESNA-Seminár EKS_182.pdf (1,8 MB)

Igor Mráz-OP PZ_183.pdf (607,1 kB)

JA-DA-výmena el.bojlera_184.pdf (489,2 kB)

Diligentia-potraviny_185.pdf (1,7 MB)

Orange Slovensko-mobil_186.pdf (1,6 MB)

Ing.Janíková-ČP_187.pdf (787,6 kB)

AUTOCENTRUM KATKA-autospotreba_188.pdf (699,3 kB)

BVS-vodné-stočné_189.pdf (932,4 kB)

Komunálna poisťovňa-havarijná poistka auta _190.pdf (1 MB)

ContiTrade-výmena pneumatík_191.pdf (723,6 kB)

G.D.S.Farby-Laky-farby,štetce_0192.pdf (640,2 kB)

SPP-plyn_193.pdf (572,4 kB)

Diligentia-potraviny_194.pdf (1,1 MB)

GAUDEAMUS-réžia na prípr.stravy_195.pdf (611,9 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_196.pdf (616,5 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_197.pdf (574,4 kB)

UPC-kábl.televízia_198.pdf (545,5 kB)

ZSE-elektrina_199.pdf (926,1 kB)

BVS-vodné-stočne_200.pdf (928,4 kB)

REGINA-toner_201.pdf (546,2 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_202.pdf

Lekáreň Mandragora-alholtester_203.pdf (657,9 kB)

ALZA-PC_204.pdf (565,1 kB)

Sovak telekom-tefón-internet_205.pdf (545,3 kB)

Ing.Janíková-ČP_206.pdf (687,1 kB)

SWISS-oprava PC_207.pdf (492 kB)

ENTO-údržba_209.pdf (625,2 kB)

ALZA-predĺženie záruky na PC_210.pdf (790,8 kB)

KOOPERATÍVA-poistenie_211.pdf (1,3 MB)

APSSvSR-odb.seminár_212.pdf (513,2 kB)

APSSvSR-odb.seminár_213.pdf (533,6 kB)

Orange Slovensko-mobil_214.pdf (2,7 MB)

Diligentia-potraviny_215.pdf (1,6 MB)

ADLLER-upratovací vozík_216.pdf (736,5 kB)

BVS-vodné-stočné_217.pdf (1 MB)

LopiSoft-aktual.,inštalácia SW_218.pdf (609,6 kB)

SPP-plyn_219.pdf (1,5 MB)

LE CHEQUE DEJEUNER-strav.lístky_220.pdf (587,1 kB)

Diligenita-potraviny_221.pdf (1,3 MB)

UPC-kábl-televiz._223.pdf (1,2 MB)

BVS-vodné-stočne_224.pdf (984,8 kB)

ADLERR-ČP_225.pdf (741,6 kB)

REGINa-KP_226.pdf (743 kB)

Regina-KP_227.pdf (551,4 kB)

ZSE-elektrina_228.pdf (1,1 MB)

ASEP-toner_229.pdf (605,5 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_230.pdf (596,2 kB)

GAUDEAMUS-réžia na stravu_231.pdf (596 kB)

Gálik-Veselý-údržba_233.pdf (651,2 kB)

Hl.m.SR-OLO_234.pdf (674,4 kB)

Ing.Janíková-ČP_235.pdf (870,5 kB)

ZENIT-plexisklo_237.pdf (542,1 kB)

JYSK-skrine_238.pdf (968,2 kB)

MOBELIX-kreslo,stôl_239.pdf (904,5 kB)

Ing.Janíková-ČP_240.pdf (590,8 kB)

ALLIANZ-poistenie_241.pdf (769,7 kB)

JYSK.-kanc.kreslo_242.pdf (818,2 kB)

Internet Mall Slovakia-tablety do umývačky_243.pdf (512,5 kB)

Orange Slovensko-mobil_244.pdf (1,1 MB)

ADLERR-ČP_245.pdf (806 kB)

BVS-vodné-stočné_246.pdf (844,3 kB)

LOPISOFT-inštalácie ESET_247.pdf (677,4 kB)

KAPA-archívne práce_248.pdf (602,8 kB)

HORES-montáž elek.prípojky_249.pdf (721,7 kB)

Šemšej-materdo údržby-250.pdf (641,8 kB)

JADA-prertkovanie WC odpadu_251.pdf (500,2 kB)

LetMo-schodiskový výťah_253.pdf (821,6 kB)

Diligentia-potraviny_254.pdf (74,5 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_258.pdf (611,4 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_259.pdf (623,3 kB)

GAUDEAMUS-réžia na stravu_258.pdf (621 kB)

SlovakTelekom-telf.-internet_264.pdf (594 kB)

SPELEX-telef.aparát_262.pdf (615,9 kB)

Hl.m.Sr-OLO-odvoz odpadu_263.pdf (660,2 kB)

SlovakTelekom-telf.-internet_264.pdf (594 kB)

XDEVEL-aktual.soc.programu_265.pdf (522,5 kB)

Lekáreň Mandragora-lieky_269.pdf (1,6 MB)

GAUDEAMUS-réžia na stravu_270.pdf (623,2 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti-271.pdf (627,9 kB)

REGINA-KP_272.pdf (767,9 kB)

ENTO-údržba_273.pdf (671,7 kB)

HUMISS-elektr.postele_274.pdf (1,2 MB)

M.V.P.-samozatvárač_277.pdf (523,4 kB)

LOPI SOFT-inšt.ZyXEL_278.pdf (600,1 kB)

IreSOFT-licenčná zmluva_281.pdf (662,2 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAUDEAMUS-strava klienti-271.pdf (627,9 kB)M.P.V.-výmena okien_279.pdf (604,2 kB)LetMo-schodiskový výťah_253.pdf (821,6 kB)LetMo-schodiskový výťah_253.pdf (821,6 kB)