Faktúry 2016

BVS-vodné-stočné_01.pdf (1 003,7 kB)

Slovak telekom-telef.-internet_02.pdf (610,9 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_03.pdf (608,6 kB)

AJA-avis-Čo má vedieť mzdová účtovníčka_04.pdf (562,2 kB)

SPP-plyn_05.pdf (606,9 kB)

SPP-plyn_06.pdf (804,1 kB)

Webnode-predlženie služby Štandard_07.pdf (575 kB)

ZSE-elektrina_08.pdf (1,1 MB)

Diligentia-potraviny_09.pdf (1,5 MB)

Poradca podnikateľa-finančný spravodajca-vyučtovanie_10.pdf (684,4 kB)

Orange Slovensko-mobil_11.pdf (1,4 MB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_12.pdf (588,4 kB)

SPP-plyn_13.pdf (597,3 kB)

Diligentia-potraviny_14.pdf (1,6 MB)

ZSE-elektrina_15.pdf (827,3 kB)

BVS-vodné-stočné_16.pdf (875,1 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_17.pdf (658,7 kB)

ZSE-elektrina_19.pdf (864,7 kB)

Hl.m.SR-OLO9-odvoz odpadu_18.pdf (666,4 kB)

O2 Slovakia-mobil_20.pdf (828,5 kB)

ALZA-mop_21.pdf (265,5 kB)

Slovak telekom-telef.-internet_22.pdf (655,7 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_23.pdf (594,7 kB)

GAUDEAMUS-réžia n aprípravu stravy-24.pdf (586 kB)

JADA-prečistenie kanalizácie_25.pdf (508 kB)

Phobosstudio-náplň do tlačiarne_26.pdf (534,7 kB)

Diligentia-potraviny_27.pdf (1,6 MB)

Rada pre poradenstvo v soc.práci-školenie_28.pdf (565,7 kB)

BVS-vodné-stočné_29.pdf (805,7 kB)

Orange Slovensko-mobil_30.pdf (1,1 MB)

Grren Wave Recycling-skartácia dokumentov_31.pdf (608,9 kB)

LE CHQUE DEJEUNER-stravné lístky_32.pdf (590,3 kB)

SPP-plyn_33.pdf (650,5 kB)

Diligenita-potraviny_36.pdf (1,4 MB)

ZSE-elektrina_37.pdf (981,6 kB)

BVS-vodné- stočné_38.pdf (1 008,9 kB)

Hl.m.SR-daň z nehnuteľností 39.pdf (1,6 MB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_040.pdf (640,5 kB)

Slovak telekom-telefon-internet_041.pdf (538,4 kB)

Janíková-ČP_42.pdf (702,8 kB)

O2 Slovakia-mobil_43.pdf (905,6 kB)

Gaudeamus.réžia na stravu_44.pdf (632,8 kB)

Gaudeamus-strava klienti_45.pdf (639,3 kB)

KANTORKA-odb.seminár VO_46.pdf (601,2 kB)

Zimová-supervízia_47.pdf (518,6 kB)

REGINA-KP_48.pdf (728 kB)

ALZA-elektron-licencia Microsoft Office_49.pdf (579,3 kB)

ALZA-PC Lenovo_50.pdf (664,6 kB)

ALZA-elektr.licencia_51.pdf (589,8 kB)

 ALLIANZ-poisteni PP01_52.pdf (708,1 kB)

Diligentia-potraviny_53.pdf (1,6 MB)

Orange-mobil_54.pdf (1,2 MB)

BVS-vodné-stočné_55.pdf (872,9 kB)

Hl.m.SR-daň z nehnuteľnosí_56.pdf (1,7 MB)

APSS SR-konferencia_57.pdf (573,9 kB)

Diligenitia-potrqviny_58.pdf (1,1 MB)

SPP-plyn_59.pdf (927,6 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_60.pdf (588,2 kB)

GAUFDEAMUS-réžia na prípr.stravy_61.pdf (574,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_62.pdf (580 kB)

ZSE-elektrina_63.pdf (1 017,5 kB)

BVS-vodné-stočné-64.pdf (914,2 kB)

O2-mobil_65.pdf (923,7 kB)

LOPI SOFT-práce na PC_66.pdf (595,3 kB)

LOPI SOFT-servis na PC_67.pdf (651,2 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odapdu_68.pdf (644,6 kB)

Slovak telekom-telefón-internet_69.pdf (553,2 kB)

Ing.Janíková-ČP_70.pdf (810,8 kB)

Zimová-supervízia_71.pdf (481,7 kB)

ĽUBICA-OOPP_72.pdf (762,6 kB)

GastroRex-hrnčeky_73.pdf (669,9 kB)

Diligentia-potraviny-74.pdf (76,7 kB)

GAŠTAN-servis os.auta_75.pdf (949,8 kB)

LOPI-SOFT-rozšírenie licencie ESET_76.pdf (568 kB)

BVS-vodné-stočné_77.pdf (908,8 kB)

BVS-vodné-stočné-78.pdf (880 kB)

SPP-plyn_79.pdf (1 MB)

Hl.m.SR-daň z nehnuteľností 3.spláka_80.pdf (1,6 MB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_81.pdf (566 kB)

DILIGENTIA-potraviny_82.pdf (1,6 MB)

83AUTOCENTRUM KATKa-autospotreba_83.pdf (678,2 kB)

ZSE-elektrina_84.pdf (1 MB)

GAUDEAMUS-réžia na stravu_85.pdf (563,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_86.pdf (571,6 kB)

G.D.S.Farby Laky-potreby pre údržbu_87.pdf (828261)

Hl.m.SR OLO-odvoz odpadu_88.pdf (652,7 kB)

Slovak Telecom-telefón-internet_89.pdf (579,2 kB)

Slovakia-mobil_90.pdf (871,6 kB)

ALLIANZ-poistenie_91.pdf (724,7 kB)

Ing.Janíková-ČP_92.pdf (752,6 kB)

ASEP-oprava kopírky_93.pdf (600,7 kB)

Gaštan-oprava auta_94.pdf (918,5 kB)

Diligentia-potraviny_95.pdf (1,3 MB)

V.A.J.A.K.-školenie_96.pdf (900,4 kB)

BVS-vodné-stočné_97.pdf (814,3 kB)

BVS-vodné-stočné_98.pdf (18,7 kB)

Ing.Janíková-ČP_99.pdf (619,3 kB)

Diligentia-potraviny_100.pdf (2 MB)

Rada pre poradenstvo-seminár-101.pdf (566,6 kB)

Poradca podnikateľa-person.a mzdový poradca r.2017.pdf (1,1 MB)

SPP-plyn-103.pdf (705,7 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_104.pdf (582,6 kB)

PRESPOR-údržba_105.pdf (791,6 kB)

ZSE-elektrina_106.pdf (993,7 kB)

RUŠEZ-revízia el.zariadení_107.pdf (702,1 kB)

GAUDEAMUS-réžia n aprípravu stravy-108.pdf (577,7 kB)

GAUDEAMUS -strava klienti_109.pdf (593,4 kB)

Slovak Telekom-telefón-internet_110.pdf (464,3 kB)

Hl.m.SROLO-odvoz odpadu_111.pdf (663999)

O2-mobil_112.pdf (856,6 kB)

GAŠTAN-oprava auta PICK UP_113.pdf (1 001,5 kB)

ADLLER-ČP_115.pdf (813,6 kB)

Diligentia-potraviny_116.pdf (1,3 MB)

Citroen-diagnostika auta_117.pdf (661,8 kB)

REGINA-KP_119.pdf (1,3 MB)

CHEMIX-D-deratizácia_120.pdf (524,8 kB)

LOPISoft-práce na PC_121.pdf (605,4 kB)

BVS-vodné-stočne_122.pdf (946,8 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_123.pdf (581 kB)

Diligentia-potraviny_124.pdf (992,6 kB)

ZSE-elektrina_125.pdf (853,8 kB)

SPP-plyn_126.pdf (1 MB)

GAUDEAMUS-strava klienti-127.pdf (529,5 kB)

Gaudeamus-réžia na stravu_128.pdf (531,7 kB)

BVS-vodné-stočné_129.pdf (958,8 kB)

Slovak Telekom-telefon-internet_130.pdf (554,3 kB)

ZSE-elektrina-131.pdf (876,3 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_132.pdf (649,3 kB)

O2mobil_133.pdf (862,9 kB)

Ing.Janíková-ČP_134.pdf (668,4 kB)

Poradca podnikateľa-Finanč.spravodaj.2017_135.pdf (717,7 kB)

GastroRex-taniere_136.pdf (661,6 kB)

Mountfield SK-kosačka_137.pdf (684,1 kB)

BVS-vodné.stočné_138.pdf (850,6 kB)

ALZA-USb klúč_139.pdf (528,8 kB)

Slovak Telekom-telefón-internet-140.pdf (569,5 kB)

ZSE-elektrina_141.pdf (823,8 kB)

HL.m.SR-OLO-odvoz odpadu_142.pdf (651,3 kB)

TERNO-potraviny_143.pdf (1,5 MB)

TERNO-potraviny_144.pdf (1,4 MB)

BVS-vodné-stočné_145.pdf (887,4 kB)

SPP-plyn_146.pdf (695,2 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-strav.lístky_147.pdf (587,3 kB)

GAŠTAN-oprava auta_148.pdf (592,9 kB)

STRAUBYT-strava klienti_149.pdf (553,7 kB)

O2-mobil_150.pdf (865,6 kB)

Komunálna poisťovňa-poistenie auta-151.pdf (1143059)
STRAUBYT-strava klienti_152.pdf (574672)
REGINA-KP_153.pdf (761752)
Ing.Janíková-ČP_154.pdf (879182)

REGINA-skartovač,laminátor,viazač_155.pdf (669,7 kB)

Mobelix-stolová súprava_156.pdf (853,6 kB)

STAVENA-betón_159IMG.pdf (613,9 kB)
BETRIX-papierové utierky_160.pdf (749,8 kB)

M.P.V.-garážová brána_0001/16.pdf (618,4 kB)

REGINA-toner_161.pdf (609,8 kB)

BVS-vodné-stočné_162.pdf (770,4 kB)

BVS-vodné-stočné_163.pdf (861,4 kB)

TERNO-potraviny_164.pdf (1,5 MB)

GLASA-elektroinš.práce_165.pdf (701,4 kB)

SPP-plyn_166.pdf (684,2 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_167.pdf (582,5 kB)

ZSE-elektrina_168.pdf (808,7 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti-169.pdf (578,7 kB)

GAUDEAMUS-réžia na prípravu stravy_170.pdf (568,8 kB)

Slovak Telekom-telef.-internet_171.pdf (536,4 kB)

O2Slovakia-mobil_173.pdf (859 kB)

TERNO-potraviny_174.pdf (1,4 MB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_175.pdf (645,9 kB)

Mráz-revízia plyn.kotlov_176.pdf (656,7 kB)

ALLIANZ-poistka_178.pdf (726,1 kB)

HORNBACH-dosky_179.pdf (784 kB)

V.J.K.GUMKÁČI-PVC_180.pdf (818,3 kB)

FARBA-LAKY-farby-181.pdf (784,3 kB)

REGINA-KP-182.pdf (1,3 MB)

Komunálna poisťovňa-PZP Citroen_183.pdf (1,1 MB)

TERNO-potravniny_184.pdf (1,4 MB)189LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky189.pdf (580,5 kB)

185JURAČEK-revízia hydrantov_185.pdf (500,1 kB)

BVS-vodné,stočné_186.pdf (912,7 kB)

SPP-plyn_188.pdf (1 MB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_189

Regina-KP_190.pdf (676,7 kB)

LOPI Soft-práce na PC191.pdf (553,4 kB)

ZSE-elektrina_192.pdf (865,1 kB)

BVS-vodné-stočné_193.pdf (937,2 kB)

RM Gastro-JAZ-gastronádoby_194.pdf (587,2 kB)

TERNO-potraviny_195.pdf (1667370)
Slovak telekom-telefón-internet_196.pdf (523790)

HL.m.SR-OLOodvoz odpadu_197.pdf (629,5 kB)

O2Slovakia-mobil_198.pdf (851,8 kB)

GAUDEAMUS-réžia na prípravu stravy_199.pdf (605,9 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_200.pdf (610,2 kB)

ADLER-ČP201.pdf (923,9 kB)

Mobelix-trojsedák_202.pdf (906,6 kB)

TRUMM-dierovačka_203.pdf (589,8 kB)

LUBICA-OOPP_204.pdf (638,5 kB)

Terno-potraviny_205.pdf (1,3 MB)

AUTOCENTRUM KATKA-potreby do auta_206.pdf (666,7 kB)

Mojetonery-tener_207.pdf (546,1 kB)

ADLER-ČP_208.pdf (770,8 kB)

KOOPERATIVA-poistenie-209.pdf (1 MB)

BVS-vodné-stočné_210.pdf (884,4 kB)

ZSE-elektrina_211.pdf (831,4 kB)

SPP-plyn-212.pdf (690,5 kB)

GastroRex-kuchy.riady_213.pdf (732,1 kB)

Mountfield-vysávač_214.pdf (522,8 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_216.pdf (544,5 kB)

BVS-vodné-stočné_217.pdf (987,6 kB)

ZSE-elektrina_218.pdf (1,1 MB)

Slovak Telekom-telefón-internet_221.pdf (519,9 kB)

ALZA-PC_222.pdf (518,7 kB)

Autocentrum Katka-AKU batéria_223.pdf (568,1 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_224.pdf (593,3 kB)

GAUDEAMUS_réžia na stravu_225.pdf (584 kB)

O2-mobil_226.pdf (831,3 kB)

G.D.S.-autospotreba_227.pdf (603,7 kB)

ALLIANZ-poistenie_229.pdf (730,6 kB)

Janíková-ČP_230.pdf (833,5 kB)

B2Bpartner-kanc.stolička_231.pdf (603 kB)

TERNO-potraviny_232.pdf (1,8 MB)

Novaka Novak-oprava e. kotla.234pdf (639 kB)

G.D.S.-potreby pre údržbu_235.pdf (680,5 kB)

GálikaVeselý_udržba_236.pdf (642,5 kB)

REGINA-KP_238.pdf (698,9 kB)

ADLER-ČP_239.pdf (833,2 kB)

REGINA-KP_204.pdf (638,7 kB)

BVS-vodné,stočné_241.pdf (920,6 kB)

VEZUR-napojenie el.vypaľ.pece_242.pdf (573 kB)

PRESPOR-potreby pre údržbu_243.pdf (777,6 kB)

Hornbach-potreby pre údržbu_244.pdf (750,3 kB)

LOPI-SOFTpráce na PC245.pdf (560,8 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_246.pdf (557,9 kB)

EDOS-školenie_247.pdf (548,2 kB)

ASKO-nábytok_248.pdf (742,8 kB)

SPP-plyn_249.pdf (663,9 kB)

ENTO-údržba_250.pdf (739,9 kB)

BVS-vodné-stočné_251.pdf (950,2 kB)

ZSE-elektrina_252.pdf (979,9 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_253.pdf (642,2 kB)

GAUDEAMUS-éžia na stravu_254.pdf (606,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_255.pdf (611,1 kB)

Slovak Telkom-telefón-internet 256.pdf (535 kB)

O2Slovakia-mobil_257.pdf (848,2 kB)

TERNO-potraviny_258.pdf (1,8 MB)

ASKO-nábytok_259.pdf (1,9 MB)

FCC-posyp.soľ_260.pdf (559,6 kB)

UNIQA-PZP_261.pdf (1,1 MB)

KRPA-dierkovač_262.pdf (516,5 kB)

TPD-automat.práíčka_263.pdf (677,7 kB)

REGINA -KP_264.pdf (657 kB)

JANÍKOVA-ČP_265.pdf (770,1 kB)

Šemšej-údržba_267.pdf (679,3 kB)

UTOCENTRUM KATKA-autospotreba_268.pdf (653,5 kB)

GastroRex-umýv.drez_269.pdf (602,5 kB)

VzduchoKlíma-klimatizácia_271.pdf (543,9 kB)

CHEMIXC-Dderatizácia_272.pdf (517 kB)

PICADO-hotová strava_273.pdf (495,2 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_274.pdf (612,2 kB)

GAUDEAMUS-réžia na stravu_275.pdf (617,6 kB)

BVS-vodné,stočné_276.pdf (897,5 kB)

IreSoft_program IS Cygnus_277.pdf (1 017,5 kB)

VS-vodné-stočné_278.pdf (905,1 kB)