ZMLUVY

 

 

   KOLEKTÍVNA ZMLUVA

 

KZ 2012.pdf (1,7 MB)

Dodatok č.1 ku KZ .pdf (1,8 MB)

Dodatok č.2 ku KZ.pdf (619,8 kB)

Dodatok č.3 ku KZ.pdf (1,2 MB) 

 

1.ZSE -  zmluva o dodávke elektriny.pdf

ZSE-dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny.pdf (2190000)
ZSE-Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2016.pdf (1284700)
ZSE-Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny.pdf (14502366)
ZSE-Zmluva o dodávke elektriny 2004.pdf (3676874)
ZSE-Zmluva o dodávke elektriny november 2004.pdf (3645433)
ZSE-zmluva o pripojení odberného zariadenia -2007.pdf (3271887

ZSE -dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny plynu-2013.pdf

ZSEdodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny.pdf

ZSE-Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2016.pdf (1,2 MB)

ZSE -Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny na rok 2017.pdf (1,1 MB)

ZSE - Dodatok Zmluve -el.energia na r.2018-2019.pdf (222,5 kB)

 

 

2.SPP

SPP-Dodatok č.2 k Zmluve-2012.pdf (1716625)
SPP-Dodatoko k Zmluve 2010.pdf (1438934)
SPP-Zmluva o dodávke plynu 2004.pdf (84990

SPP dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu.pdf-2016 (2,3 MB)

Zmluva SPP.pdf (2,1 MB)

SPP-Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu.pdf (2178751)

 

3. DOHODA O SPOLUPRÁCI

Dohoda o spolupráci GAUDEAMUS-odber stravy na r.2015.pdf (2012097)
Dohoda o spolupráci-odber stravy na r.2014.pdf (2118919)

Dohoda o spolupráci -odber stravy GAUDEAMUS na rok 2013.pdf (2,1 MB)
Kúpna zmluva COOP Jednota.pdf (2415214)

Dohoda o spolupráci-odber stravy na rok 2017.pdf (2 MB)

 

4. BVS, OLO

OLO-Zmluva o odvoze a likvidácii odpadu.pdf (2,8 MB)

BVS-zmluva o dodávke pitnej vody 2015.pdf (4089795)
Dodatok k zmluve o dodávke pitnej vody.pdf (688450)

 

5. Ostatné
KAPA-zmluva o dielo-spracovanie archívnych dokumentov.pdf (1377933)

Zmluva o dielo-SAMPI-Inštalovnie sanitárneho príslušenstva.pdf (2,3 MB)

Zmluva o dielo M.P.V.-Výmena okien.pdf (1,4 MB)

Zmluva o dielo-Dodávka a montáž schodiskového výťahu.pdf (2,3 MB)

Zmluva o dielo-dodávka a montáž plastových okien.pdf

Zmluva o dielo č.012013- II.etapa výmena okien a dverí_.pdf

 LE CHEQUE DEJEUNER-zmluva stravné lístky 2010.pdf (1,4 MB)

Dodatok.č.1 k zmluve -stravné lístky.pdf (1,1 MB)

Licenčná zmluva-IReSoft.pdf (5,6 MB)

ALLIANZ-poistenie budov.pdf (575,4 kB)

2-ALLIANZ-poistenie zodpovednosti za škodu.pdf (2,4 MB)

Komunálna poisťovňa-Cintroen.pdf (1,1 MB)

KOOPERATÍVA-poistenie PICK UP.pdf (1 MB)

UNIQA-poistenie Škoda Fabia.pdf (2 MB)

Zmluva o dielo č.2116000574-M.P.V.-garáž.brána.pdf (1,4 MB)

Zmluva o poskytovaní služby -zber odpadov.pdf (1 MB)
Zmluva TERNO -potraviny.pdf (2019480)