ZMLUVY - DOHODY

 
 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

 

KZ 2012.pdf (1,7 MB)

Dodatok č.1 ku KZ .pdf (1,8 MB)

Dodatok č.2 ku KZ.pdf (619,8 kB)

Dodatok č.3 ku KZ.pdf (1,2 MB) 

Dodatok č.4 ku KZ.pdf (176 kB)

Dodatok č.5 ku KZ na rok 2012.pdf (206,2 kB)

KZ na rok 2019.pdf (2,1 MB)

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019.PDF (2957683)

 
 

1. ZSE   

zmluva o dodávke elektriny.pdf

ZSE-dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny.pdf (2190000)
ZSE-Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2016.pdf (1284700)
ZSE-Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny.pdf (14502366)
ZSE-Zmluva o dodávke elektriny 2004.pdf (3676874)
ZSE-Zmluva o dodávke elektriny november 2004.pdf (3645433)
ZSE-zmluva o pripojení odberného zariadenia -2007.pdf (3271887

ZSE -dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny plynu-2013.pdf

ZSEdodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny.pdf

ZSE-Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2016.pdf (1,2 MB)

ZSE -Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny na rok 2017.pdf (1,1 MB)

ZSE - Dodatok Zmluve -el.energia na r.2018-2019.pdf (222,5 kB)

 

2. SPP

SPP-Dodatok č.2 k Zmluve-2012.pdf (1716625)
SPP-Dodatoko k Zmluve 2010.pdf (1438934)
SPP-Zmluva o dodávke plynu 2004.pdf (84990

SPP dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu.pdf-2016 (2,3 MB)

Zmluva SPP.pdf (2,1 MB)

SPP-Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu.pdf (2178751)

Dodatok č. 03  k zmluve o dodávke plynu.pdf (472 kB)

 

3. DOHODA O SPOLUPRÁCI

Dohoda o spolupráci GAUDEAMUS-odber stravy na r.2015.pdf (2012097)
Dohoda o spolupráci-odber stravy na r.2014.pdf (2118919)

Dohoda o spolupráci -odber stravy GAUDEAMUS na rok 2013.pdf (2,1 MB)
Kúpna zmluva COOP Jednota.pdf (2415214)

Dohoda o spolupráci-odber stravy na rok 2017.pdf (2 MB)

Dohoda č. KO 01072019-o zabezpečení podmienok vyknávamnia praxe.pdf (342,5 kB)

Dodatok č.1 a č.2 k KO 01072019-o zabezpečení podmienok vyknávamnia praxe.pdf (215,7 kB)

Dohoda o spolupráci Gaudeamus 2018-2019.pdf (348,1 kB)

 

4. BVS, OLO

OLO-Zmluva o odvoze a likvidácii odpadu.pdf (2,8 MB)

BVS-zmluva o dodávke pitnej vody 2015.pdf (4089795)
Dodatok k zmluve o dodávke pitnej vody.pdf (688450)

Hl.m.SR -OLO.pdf (296,9 kB)

 

5. Ostatné
KAPA-zmluva o dielo-spracovanie archívnych dokumentov.pdf (1377933)

Zmluva o dielo-SAMPI-Inštalovnie sanitárneho príslušenstva.pdf (2,3 MB)

Zmluva o dielo M.P.V.-Výmena okien.pdf (1,4 MB)

Zmluva o dielo-Dodávka a montáž schodiskového výťahu.pdf (2,3 MB)

Zmluva o dielo-dodávka a montáž plastových okien.pdf

Zmluva o dielo č.012013- II.etapa výmena okien a dverí_.pdf

 LE CHEQUE DEJEUNER-zmluva stravné lístky 2010.pdf (1,4 MB)

Dodatok.č.1 k zmluve -stravné lístky.pdf (1,1 MB)

Licenčná zmluva-IReSoft.pdf (5,6 MB)

ALLIANZ-poistenie budov.pdf (575,4 kB)

2-ALLIANZ-poistenie zodpovednosti za škodu.pdf (2,4 MB)

Komunálna poisťovňa-Cintroen.pdf (1,1 MB)

KOOPERATÍVA-poistenie PICK UP.pdf (1 MB)

UNIQA-poistenie Škoda Fabia.pdf (2 MB)

Zmluva o dielo č.2116000574-M.P.V.-garáž.brána.pdf (1,4 MB)

Zmluva o poskytovaní služby -zber odpadov.pdf (1 MB)
Zmluva TERNO -potraviny.pdf (2019480)

DOXX -Rámcová dohoda na stravné lístky.pdf (515 kB)

Zmluva o správe a údržbe výpočtovej techniky.pdf (144 kB)

Zmluva č.ISRBA10201806AKA s VaV Akademy,s.r.o. ..pdf (296,4 kB)

Dohoda o spolupráci pri odbere stravy-DSS INTEGRA.pdf (403,4 kB)

Up Slovensko -stravné pokážky Z20197492.pdf (79,6 kB)

Zmluva o spolupráci -Pedag.fakulta UK.pdf (408,6 kB)

Zmluva o preprave hotovej stravy.pdf (165,5 kB)

Zmluva o preprave hotovej stravy .pdf (141,7 kB)