Vitajte na web stránke 

Domova sociálnych služieb 

pre deti a dospelých 

 
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 

811 03  Bratislava vznikol v roku 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež na Lubinskej 5. 

Od roku 2004 je v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

Poskytuje sociálne služby ambulantnou a celoročnou 

pobytovou formou deťom a dospelým s duševnými poruchami 

a poruchami správania. 

 

Zariadenie má kapacitu 65 miest a sídli v dvoch budovách - 

na Javorinskej 7a je poskytovaná sociálna služba klientom 

na dennom pobyte ( 57 miest ) 

a na detašovanom pracovisku Ľubinská 5 je poskytovaná sociálna služba klientom na celoročnom pobyte ( 8 miest ). 

 

V rámci poskytovaných sociálnych služieb sa hlavný dôraz kladie 

na sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností 

a záujmovú činnosť. 

 

Medzi preferované aktivity patrí práca s hlinou 

a výroba umeleckých predmetov z keramiky, 

výroba ručného papiera a kreatívnych darčekových predmetov. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

História DSS Javorinská 7a, Bratislava.docx (61276)

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
D ô l e ž i t é    O Z N A M Y   ! ! !
 

Oznam _ 8.6.2020.pdf (376119)

 

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby 

(ďalej len "klient") a osôb, s ktorými je v styku.pdf (54085)

 
 

ZÁKAZ NÁVŠTEV 

V INTERIÉROVÝCH PRIESTOROCH ZARIADENIA.

 

Plán a režim návštev - Aktualizované.doc (28672)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENIE o poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava od 08.06.2020.