Vitajte na web stránke 

Domova sociálnych služieb 

pre deti a dospelých 

 
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 

811 03  Bratislava vznikol v roku 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež na Lubinskej 5. 

Od roku 2004 je v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

Poskytuje sociálne služby ambulantnou a celoročnou 

pobytovou formou deťom a dospelým s duševnými poruchami 

a poruchami správania. 

 

Zariadenie má kapacitu 65 miest a sídli v dvoch budovách - 

na Javorinskej 7a je poskytovaná sociálna služba klientom 

na dennom pobyte ( 57 miest ) 

a na detašovanom pracovisku Ľubinská 5 je poskytovaná sociálna služba klientom na celoročnom pobyte ( 8 miest ). 

 

V rámci poskytovaných sociálnych služieb sa hlavný dôraz kladie 

na sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností 

a záujmovú činnosť. 

 

Medzi preferované aktivity patrí práca s hlinou 

a výroba umeleckých predmetov z keramiky, 

výroba ručného papiera a kreatívnych darčekových predmetov. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

História DSS Javorinská 7a, Bratislava.docx (61276)

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________

 
 
 

Novinky

Folklórny súbor Javorček v Nových Zámkoch

06.12.2010 13:27
V dňoch 24. – 25. septembra 2010 sa v Nových Zámkoch konal XVI. ročník Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov, ktorého cieľom bolo prostredníctvom spoznávania menšinových a regionálnych kultúr upriamiť pozornosť smerom k multikultúre. Na festivale sa predstavil aj Folklórny súbor...

"Čarovná záhrada"

13.09.2010 13:31
V období december 2009 – august 2010 sa v areáli DSS realizoval projekt s názvom Fytoterapia a relaxačno-oddychový priestor „Čarovná záhrada“, ktorý bol spolufinancovaný z grantového programu Pre Nádej od Nadácie VÚB. Zámerom projektu bolo vytvoriť pre klientov DSS...

Súťaž v hádzaní šípok na terč

29.06.2010 00:29
Dňa 29. júna 2010 usporiadal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK súťaž v hádzaní šípok na terč, v ktorej sa okrem domácich športovcov zúčastnili aj klienti DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava a...
Záznamy: 151 - 153 zo 153
<< 47 | 48 | 49 | 50 | 51