1. ročník Vianočného punču 2015

17.12.2015 12:34

...všade na vôkol nič, len ticho, pokoj a láska. „Vianoce sú tu“.

V magický deň, 17. decembra 2015 sa v našom zariadení konal kultúrno-vianočný program pod taktovkou "Vianočný punč", ktorý bol pre našich klientov a zmestnanncov akýmsi prianím krásnych Vianočných sviatkov. Bohatý kultúrtny program doplnil vianočný príhovor pani riaditeľky JUDr. Velčíkovej a zakončením bol prípitok nealkoholicko-vianočným punčom.

Nech čaro Vianoc hreje, nech šťastie stále praje, nech dobre zdravie slúži.

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

prajú klienti DSS Javorinská