4. ročník Recitačnej súťaže

29.01.2015 11:37

V stredu, 28. 1. 2015, sme mali opäť príležitosť privítať na našej pôde hostí z viacerých Domovov sociálnych služieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Na 4. ročníku Recitačnej súťaže odznela próza aj poézia v podaní klientov z DSS Báhoň, DSS Gaudeamus, DSS Stupava, DSS Rosa, DSS PKM Lipského, DSS Plavecké Podhradie, DSS Kampino, DSS Hestia, DSS Integra a DSS Javorinskej. Členovia poroty (zamestnanci z DSS Báhoň, DSS Stupava a DSS Javorinská) po prestávke s občerstvením vyhodnotili víťazov v každej kategórii. Sú nimi:

v kategórii poézia1. miesto: Daniela Stankovičová (DSS Hestia)
                           2. miesto: Margita Hudecová (DSS Báhoň)
                           3. miesto: Tamara Rutkayová (DSS Stupava)

v kategórii vlastná tvorba: 1. miesto: Mária Bírová (DSS Báhoň)
                                      2. miesto: Oľga Kroková (DSS Báhoň)

v kategórii próza: 1. miesto: Mojmír Cikrai (DSS Lipského)

Na záver boli súťažiaci ocenení vecnými cenami a diplomami. Všetkým zúčastnením veľmi pekne ďakujeme za spoludotváranie príjemnej atmosféry a radi ich privítame aj v nasledujúcom roku.