4. ročník turnaja v šípkach

11.06.2013 08:51

DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a Bratislava

                                            Vás pozýva na

 

 

 

 

 


4. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč

dátum konania :   18. 6. 2013 (utorok)

miesto konania  :   areál DSS Javorinská 7a,   (v prípade nepriaznivého počasia - telocvičňa detašovaného pracoviska DSS -     Ľubinská 5

v čase :                od  9,00 hod. -   do   11,30 hod.

súťažiaci :    trojčlenné družstvo s doprovodom z každého zúčastneného DSS

kontakt:    02/62804081, mobil 0902162714, e-mail: dssjavorinska@mail.t-com.sk,  alebo  dasa.hytkova@mail.t-com.sk

Prihlášku  prosíme  zaslať  najneskôr:    do   31.05.2013

(Prosíme účastníkov, aby si priniesli vhodnú obuv do telocvične)

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť