Majáles 2013

02.05.2013 20:47

Tradíciu stavania mája sme si pripomenuli aj u nás v DSS na Javorinskej, dňa 2.5. 2013. Kvôli počasiu bol program presunutý do interiéru, čo ale vôbec neprekážalo, práve naopak, zažili sme ďalší príjemný deň pri hudbe a tanci. S hudobným programom vystúpil Jurko Strmiska, ktorý nám zahral na ústnej harmonike, nechýbala báseň o Majálese od Martina Drobu a Janka Balážová nám zaspievala pesničky od Michala Davida. Potešili nás aj šikovné detičky z MŠ na Myjavskej so svojimi scénkami. Nasledoval ľudový tanec našich tanečníkov a po ňom sme za spevu ľudových piesní ozdobili máj. Potom prišla na rad voľná zábava, ktorú sme si naozaj všetci poriadne užili a nechýbali na nej ani naši dobrovoľníci.