Martin Droba - úspech v súťaži Rozhľady 2013

22.11.2013 08:28

V utorok 3.12 sme sa zúčastnili festivalu Damiána Vizára v priestoroch Ligy za duševné zdravie v Petržalke, kde si Martin Droba prevzal čestné uznanie za vlastnú tvorbu v kategórii poézia. V rámci festivalu sa okrem bohatého multikultúrneho programu udeľovali ceny v literárno výtvarnej súťaži pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich sympatizantov "Rozhľady 2013", ktorú organizuje Liga za duševné zdravie, Kultúrne združenie národnostných menšín a etník SR a OZ Multikultúra v nás. Spolu s Martinom sme do súťaže poslali 5 jeho básní, ktoré budú uverejnené v zborníku Rozhľady. Martin Droba sa už dlhodobo pravidelne venuje tvorbe básní a krátkych literárnych útvarov a veľmi sa z úspechu teší spolu s nami.