Návšteva v sídle BSK

10.07.2014 14:25

V utorok, 8. 7. 2014 sme sa spolu s našimi klientmi a ich rodinnými príslušníkmi zúčastnili diskusie k návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci diskusie odznelo množstvo podnetov a návrhov, ktoré, veríme, prispejú k zvýšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb v budúcnosti.