OZNÁMENIE

15.07.2013 07:38

DSS Javorinská 7a oznamuje začatie prieskumu trhu na dodanie predmetu zakázky :

Výmena okien a dverí na časti objektu Javorinská 7a.

Predpokladaná cena zakázky do 30 000 eur bez DPH